Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (“Sözleşme”), 6665 sayılı Kanun ile onaylanmıştır. Sözleşme, katılım belgesinin depo merciine tevdiinden sonraki üç aylık sürenin bitmesini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Sözleşme, modern ve etkin yöntemler öngören ortak bir suç politikası oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için uluslararası işbirliği kurularak suçluların suç gelirlerinden mahrum kalması etkin bir yöntem olarak öne çıkarılmıştır.

Sözleşme, taraf ülkelerin yasal düzenlemeler yaparak ve diğer yöntemlerle önlemler almasını, özellikle de diğer ülkelerle işbirliği içinde bulunmasını gözetmektedir. Bu doğrultuda, Sözleşme kapsamında taraf ülkelerin, merkezi, ulusal bir kurumu finansal istihbarat birimi olarak yetkilendirmesi öngörülmüştür. Söz konusu finansal istihbarat biriminin görevlerinden biri finansal, idari ve adli bilgilere ulaşarak şüpheli işlemleri tespit etmek olarak belirlenmiştir. Sözleşme çerçevesinde, taraf ülkelerin yetkili finansal istihbarat birimlerinin suç gelirlerinin aklanmasını önlemek üzere doğrudan iletişim içinde olması öngörülmüştür.

Türkiye, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu’nu (MASAK) bu kapsamdaki finansal istihbarat birimi olarak belirlemiştir.

Sözleşme’nin İngilizce tam metnine bu link tıklayarak ulaşabilirsiniz.