Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) (“Değişiklik Tebliği”) ile; halka açık ortaklıkların sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında menfaat sahiplerine yönelik açıklama yapma yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik düzenlemeler yaptı.

Değişiklik Tebliği ile düzenlenen hususlar aşağıdaki şekildedir:

  • II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamı dışındaki ortaklıkların dışındaki ortaklıklar sürdürülebilirlik ilkelerine tabi kılınmıştır.
  • Bu ortaklıklar, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalara kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında yer vereceklerdir.
  • Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise (i) bunun gerekçelerine ve (ii) bu ilkelere tam olarak uymamanın çevresel ve sosyal risk yönetimindeki etkilerine ilişkin açıklamaya yer verilecektir.
  • SPK tarafından ilan edilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanacaktır.
  • SPK, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esasları belirleyecek ve ilan edecektir.

2 Ekim 2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.