İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Tag: mahkemesi

Anayasa Mahkemesi: Beyana Tabi Verginin Hesaplanmasında Başvurucudan Kaynaklanan Hataların Düzeltilmesi İstemi Bakımından Başvuru ve Dava Sürelerinin Ödeme Tarihinden İtibaren Başlatılması ve Bu Sebeple Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun hatalı beyanı üzerine tahakkuk eden verginin düzeltilmesi talebine ilişkin başvuru ve dava sürelerinin ödeme tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı yönünde ilk derece mahkemesi tarafından verilen davanın süre yönünden reddedilmesi kararını adil yargılanma hakkının temel güvencelerinden birisi olan […]

Daha fazla göster

Bilirkişi Raporunun Mahkeme Kararının Kesinleşmesiyle Kesin Delil Niteliği Kazanmasını Değerlendiren Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, yargı sürecinde itiraz edilmeyen bilirkişi raporuna sonradan açılan ek davada itiraz edildiği ve bu itirazın istinaf mahkemesi tarafından yerinde görüldüğü başvuruyu değerlendirdi. Bilirkişi raporunun ilk davada kazanmış olduğu kesin delil niteliğinin göz ardı edilmesi sebebiyle başvurucunun mülkiyet […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Lehe Olan Kanunun Dikkate Alınmaması Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesini İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), yargılamanın devamı esnasında meydana gelen kanun değişikliği kapsamında lehe olan cezai hükmün uygulanmamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.  Karara konu olayda, başvurucu şirket hakkında 2007 senesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 4. maddesini ihlal […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İhtiyati Tedbirin Makul Olmayan Bir Süre Devam Etmesi Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, Başvurucunun taşınmazının tapu kaydına düşülen ihtiyati tedbir şerhinin konulduktan 19 yıl sonra kaldırılmasının mülkiyet hakkının ihlalini oluşturduğuna karar vermiştir.  Başvuru, miras bırakana karşı açılan ve mirasçıların taraf olmaya devam ettiği davada konulan ihtiyati tedbirin makul olmayan bir […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Bir Haber Sitesine Erişimin Tamamıyla Engellenmesine Karar Verilmesi, İfade ve Basın Özgürlüğünü İhlal Eder

1 Haz 2020

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun temsilcisi olduğu internet sitesine erişimin tamamıyla engellenmesine karar verilmesiyle başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiştir. Mevcut olayda, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün talebi ve (kapatılan) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (“TİB”) 25 Temmuz 2015 tarihli yazısı […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal Denetim Usullerini Belirledi

1 Haz 2020

9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle geçilen hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı’nın yürütme yetkisine ilişkin konularda kanuni herhangi bir dayanağa ihtiyaç duymaksızın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartabilmesi mümkündür. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kaynağını doğrudan Anayasa’dan alan ilk elden/asli bir hukuk normu olup, […]

Daha fazla göster