Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği, Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik’te yapılan ve 22 Mayıs 2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile taşınır rehnine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Önem arz eden değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş taşınmaz varlıkların rehnedilmiş sayılmayacağı açıkça düzenlenmiştir.
 • Aşağıdaki sebeplerden birinin var olması hâlinde bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti korunur:
  • Üçüncü kişinin kanuna göre sicili incelemekle yükümlü olmaması
  • Üçüncü kişinin rehin sözleşmesi taraf ehliyetine sahip olmaması
 • Rehne konu edilecek varlıklar maddesine “benzeri her türlü taşınır varlık ve hak” bendi eklenerek, rehne konu edilebilecek varlıkların kapsamı genişletilmiştir.
 • Rehin konusu taşınır varlığın ayırt edici özelliği yoksa, bu varlığın genel olarak belirlenmesine yarayan niteliklerinin rehin sözleşmesinde belirtilmesi zorunlu hale gelmiştir.
 • Rehin sözleşmesinin sicile tescilinden sonra alacak için zamanaşımı işlemeyeceği yönündeki düzenleme kaldırılmıştır.
 • Alacağın son bulması hâlinde rehin sözleşmesinin terkin talebi, değişiklikten önce üç iş günü içinde rehin alacaklısı tarafından yapılırken; terkin talebinin yabancı hukuka tâbi rehin alacaklısı tarafından yapılması halinde 30 iş günü, Türk hukukuna tâbi rehin alacaklısı tarafından yapılması halinde ise 15 iş günü içinde yapılması şekilde değiştirilmiştir.
 • Rehin sözleşmesinde yer alacak unsurlar arasından “temerrüt halinde mülkiyeti devralma hakkının kullanılacağı kaydı” çıkarılmıştır.
 • Değer tespiti istenecek haller arasından rehinli varlığın işlenmesi, başka bir varlık ile birleşmesi veya karışması halleri çıkarılmıştır.
 • İş makineleri üzerinde tesis edilen rehin haklarının ilgili sicil tarafından sicil merkezine bildirilmesi uygulaması kaldırılmıştır.

22 Mayıs 2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: