İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 67: 27 Haziran 2018

Yemek Kartları ile İlgili Düzenlemeler Getirildi

1 Ağu 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) çalışanların yararlanacağı yemek kartı hizmetiyle ilgili olarak yeni düzenlemeler getirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte yemek kartlarına ilişkin ödeme süreleri ve yemek kartı kuruluşları ile perakende işletmeler arasındaki sözleşmelerin şartları gibi çeşitli konularda hükümler getirildi. Yemek […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Taşınmazlara Konulan Hacizleri ve Bunların Mülkiyet Hakkı Bakımından Sonuçlarını Değerlendirdi

25 Tem 2018

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun, satış vaadi sözleşmesine konu hacizli taşınmazın tapuda kendisine devredilmeden önce icradan satılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia ettiği başvuruyu reddetti. Anayasa Mahkemesi kararında, haciz şerhinin satış vaadi sözleşmesi akdedilmeden önce tapuya şerh edilmiş olması, tapu […]

Daha fazla göster

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

18 Tem 2018

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile beşerî tıbbi ürünlerin ve takviye edici gıdaların üretiminin, veteriner tıbbi ürünlerin üretim sahalarında yapılması konusunda esneklik sağlanmıştır. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 17 Mayıs 2018 […]

Daha fazla göster

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayınlandı

11 Tem 2018

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”) tarafından hazırlanacak […]

Daha fazla göster

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar İçin Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Esasları Belirlendi

4 Tem 2018

Onay sistemi yerine bilgilendirme sistemini benimseyen doğrudan yabancı yatırım düzenlemeleri kapsamında, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği yabancı sermayeli şirketlerin sermaye yapıları ya da faaliyetleri hakkında kimi kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmelerini zorunlu kılmaktadır. Ekonomi Bakanlığı’nın doğrudan yabancı yatırımcılar […]

Daha fazla göster