Onay sistemi yerine bilgilendirme sistemini benimseyen doğrudan yabancı yatırım düzenlemeleri kapsamında, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği yabancı sermayeli şirketlerin sermaye yapıları ya da faaliyetleri hakkında kimi kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmelerini zorunlu kılmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı’nın doğrudan yabancı yatırımcılar için öngördüğü elektronik sistemi düzenleyen Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 1 Haziran 2018’de 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (“e-TUYS”) adlı sistem, genel itibarıyla kamu kurumlarının belli konularda bilgilendirilebilmeleri ekseninde işletilecek.

Yabancı sermayeli şirketler, kendi adlarına e-TUYS üzerinden gerekli bilgilendirme işlemlerini yürütecek olan kullanıcıların yetkilendirilmesi için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) başvurma zorunluluğu altındalar.

Kullanıcıların e-TUYS sistemine giriş yapabilmeleri ve işlemlerini yürütebilmeleri için elektronik sertifika hizmet sağlayıcılardan nitelikli elektronik sertifika edinme yükümlülüğü getirildi.

Kanun kapsamındaki yabancı sermayeli şirketler, kullanıcılarının nitelikli elektronik sertifikaları üzerinden aşağıdaki bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapmakla yükümlü hale geldiler:

  • Yetkilendirme işleminin ardından bir ay içerisinde e-TUYS’a giriş yaparak sistem üzerindeki “Yatırımcı”, “Ortaklar Listesi” ve “Bağlı Ortaklıklar” bölümlerindeki gerekli bilgi girişlerini yapmak,
  • Yıllık bazda en geç her yıl Mayıs bitiminde sisteme girişi sağlanmak üzere faaliyetlerine ilişkin Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunu güncelleyerek sisteme gerekli bilgi girişlerini yapmak,
  • Sermaye artırımı ya da sermaye azaltımı hallerinde “Ortaklar Listesi”ni güncelleyerek söz konusu sermaye değişikliklerinin meydana gelmesi akabinde bir ay içerisinde gerekli bilgi girişlerini yapmak,
  • Mevcut yerli ya da yabancı ortakların kendi aralarında ya da şirket dışında yapacakları pay devirlerinde “Ortaklar Listesi”ni güncelleyerek pay devirlerinin bedellerinin ödendiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gerekli bilgi girişlerini yapmak,
  • Sermaye artırımı ya da hisse devri hallerinde ödeme yapılması durumunda Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi formunun güncellenerek ödeme tarihinden itibaren bir ay içerisinde gerekli bilgi girişlerini yapmak.

Öte yandan, yerli sermayeli olmaları hasebiyle Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olmayan şirketler de sermaye artırımı ya da pay devri suretiyle şirkete bir yabancı yatırımcının katılması halinde e-TUYS’a giriş yaparak sistem üzerindeki “Yatırımcı”, “Ortaklar Listesi” ve “Bağlı Ortaklıklar” bölümlerindeki gerekli bilgi girişlerini yapmakla yükümlü hale geldiler.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.