6 Ocak 2024 tarihli ve 32421 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Tebliğler uyarınca; telsiz ekipmanlarında ve “CE” işareti taşıması gereken bazı ürünlerde ithalat denetiminde değişiklikler yapılmıştır.

Ocak 2024 tarihli ve 32421 sayılı Resmi Gazete’de; “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Değişiklik yapılmış olan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği; 31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. “CE” işareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla, ürünlerin gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren

Tebliğ’de bu işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalatta tabi bulundukları mevzuata uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Tebliğ’de düzenlenmiş olan usul ve esaslara tabii olan eşyalar listesi de Tebliğ’in Ek-2’sinde sıralanmıştır.  6 Ocak 2024 tarihli Değişiklik ile, Ek-2’nin 421, 424 ve 430 sıra numaralı satırlarında yer alan “Elektrikli araçlar için olanlar” ibareleri “Elektrikli araçlar için şarj istasyonları” şeklinde değiştirilmiş, yine Ek-2’de 442 ve 443 sıra numaralı satırlardaki GTİP numaraları değiştirilmiş; 428 sıra numarasında yer alan “GTIP: 8504.40.90.90.19 – Madde Adı: Diğerleri – İlgili Yönetmelik: LVD, EMC” ibareli satır ise Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

6 Ocak 2024 tarihli ve 32421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişiklik yapılan Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği; 31 Aralık 2023 tarihli ve 32418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile, Tebliğ’in Ek-1’inde sayılmış olan ürünlerin ithalatta Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 6 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile bu Ek-1’deki “Akıllı saatler” satırının altına 8517.13.00.00.19 GTİP numarası ve “Diğerleri” madde ismi ile bir satır eklenmiştir. Aynı Tebliğ’de yer alan Ek-2’nin 3. maddesi “AB Uygunluk Beyanı (Ek-3)- Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)” ibareli iken, bu maddede yer alan “(Ek-3)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’ne bu bağlantıdan, Değişiklik Tebliği’ne ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği’ne bu bağlantıdan, Değişiklik Tebliği’ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.