Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) 3. revizyonu ile 03.01.2024 tarihinde güncellenmiştir.

Kılavuz 3. revizyonu ile 03.01.2024 tarihinde güncellenmiş olup Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) resmi sitesinde yayımlanmıştır. Kılavuz kapsamında yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • “Toplantı Kayıt ve Bildirim” başlıklı 9. maddede düzenlenen bilimsel toplantı ilk kayıt işlemleri kapsamında organizasyonu üstlenen acente taahhütnamesine ilişkin belge yükleme zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Eğitsel faaliyet bildirimlerinin düzenlendiği aynı maddede başvuru esnasında açılan ekrana “Katılımcı Özellik” sekmesi getirilmiş, katılımcıya ait belgelerin yeni açılan bu sekmeye yükleneceği düzenlenmiştir.
  • Bilimsel toplantı veya eğitsel faaliyet başvurusunun tamamlanabilmesi için, fiyat tarifesine uygun ücretin ödenmesi koşulu getirilmiştir.
  • Bilimsel toplantı veya eğitsel faaliyet başvurusu kapsamında yapılan ödemelerin iade edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Kılavuz’un 3. revizyonunun tam metnine bu bağlantıdan  erişebilirsiniz.