27 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, 3134 ve 3135 numaralı Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca İş Hukuku alanında COVID-19 sebebiyle alınan bazı önlemlerin süreleri bir kez daha uzatılmıştır. Buna göre;

  • Kısa çalışma ödeneği süresi 2195 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen süreyi takiben iki ay daha, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Ayrıca, 4 Eylül 2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, İş Kanun’un Geçici 10. maddesinde Cumhurbaşkanı’na süreleri uzatma konusunda verilen yetkiye dayanarak, işten çıkarma yasağının, 17 Ocak 2021 tarihine kadar, iki ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca; işveren 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ise bu ödeneğin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmış aynı çalışanlar için aynı şartları aşmamak kaydıyla bir ay süreyle uzatılmıştı. Anılan ek süreler;

  • Kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
  • Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışmanın bitiş tarihinden itibaren

başlamıştı.

30 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, kısa çalışma ödeneğine ilişkin süreler yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve yukarıda belirtilen ilk bir aylık sürenin bitiminden itibaren bir ay daha süre ile uzatılmıştı.

Son olarak, 31 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca bu süreler 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında düzenlenen koşullara tabi olarak son 1 aylık süre uzatımın sona erdiği tarihten başlamak üzere iki ay süre ile uzatılmıştı.

26 Ekim 2020 tarihli 3134 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, kısa çalışma ödeneğine ilişkin süreler 31 Aralık 2020 tarihine kadar, iki ay süre ile uzatılmıştır.

3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Anılan karara göre,

  • İşverenlerin, çalışanlarının iş akitlerini fesih yasağının süresi ve
  • İşverenlerin işçileri kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkartma haklarının süresi

iki ay süreyle uzatılarak 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

3134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan, 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.