Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 6 Haziran 2016 tarihinde, Fildişi Sahili hükümeti, Benin Cumhuriyeti hükümeti, Ruanda Cumhuriyeti hükümeti, Jamaika hükümeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti (“Taraflar”) arasında akdedilmiş Hava Ulaştırma Anlaşmalarını (“Anlaşmalar”) onaylama kararı aldı. Bu Anlaşmalar ile tarafların uluslararası hava hizmetlerine ilişkin fırsatların genişletilerek kolaylaştırılması amaçlanıyor.

7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine ve Uluslararası Hava Transit Anlaşmasını imzalamış olan Taraflar arasında;

  • uluslararası hava hizmetlerine ilişkin fırsatların genişletilmesini kolaylaştırmak ve
  • Etkin ve rekabetçi uluslararası hava hizmetlerinin ekonomik büyümeyi, ticareti, turizmi, yatırımı ve tüketicilerin refahını artırdığının bilincinde ve uluslararası hava hizmetlerinde en üst seviyede emniyet ve güvenliği sağlamak,

amacı ile imzalanmış Anlaşmalar 6 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmıştır.

Anlaşmalar ile Türkiye ile diğer Taraflar arasında kargo seferleri düzenlenebilmesine de imkân sağlanmıştır. Ayrıca, diğer Taraflar ile bakım ve eğitim konuları başta olmak üzere sivil havacılığın farklı alanlarında işbirliği yapılmasına ilişkin kararlar alınmıştır.

İmzalanan Anlaşmalar ile Türkiye’nin Hava Ulaştırma Anlaşması akdettiği ülke sayısı yüz otuz sekiz olmuştur. Anlaşmalar süresiz olarak imzalanmıştır; ancak Taraflar sözleşmeyi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne de bildirmek kaydı ile on iki ay önel vererek sonlandırabilecektir.

Anlaşmaların Türkçe ve İngilizce tam metinlerine ve Türkiye’nin İkili Hava Ulaştırma Anlaşması Parafe Ettiği/İmzaladığı Ülkeler listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.