15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından kamu kurumları, askeri kurumlar ve yargı organlarını ilgilendiren değişikliler de dahil olmak üzere, bir dizi mevzuat değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler başlıca, iflas erteleme taleplerinin ülke genelindeki üç aylık Olağanüstü Hal Döneminde yasaklanmasını ve şirketlere atanan kayyımların yetkilerinin artırılmasını kapsamaktadır

İflas erteleme talepleri yasaklandı

2004 sayılı İcra İflas Kanunu uyarınca, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu beyan edildikten sonra bu husus mahkemece onanırsa talep sahipleri hakkında iflas kararı verilebilmektedir. Ancak şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesi mahkemeye sunulursa, iflasın ertelenmesi istenebilmekteydi. Ancak, Olağanüstü Hal süresince iflas erteleme talebinde bulunulamayacak ve başvuru yapılması halinde mahkemelerce talep reddedilecektir.

İflasın ertelenmesi sürecine ilişkin ayrıca son dönemde yapılan önemli bir takım değişiklikler mevcuttur. Olağanüstü Hal’in bitmesi ile birlikte fiilen uygulanmaya başlanacak bu değişiklikler burada bulunabilir.

Danıştay Üyelikleri Sona Erdi

Danıştay, Türkiye’nin yürütmeye ilişkin idari yargılamanın yürütüldüğü son derece mahkemesidir. İdare Mahkemeleri tarafından verilmiş bütün kararlar, ilgili başka bir mevzuatta belirtilmediği müddetçe Danıştay tarafından incelenmektedir.

Mevzuattaki değişiklikler ile 25 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Danıştay tüm üyelerinin üyelikleri sona ermiştir. Ancak vekâlet edenler hariç olmak üzere Danıştay Başkanı, başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Danıştay üyelikleri ise devam etmektedir.

Şirketlere atanan kayyımların yetkileri artırıldı

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, şirketin soruşturulan suçu işlediğine dair kuvvetli bir şüphenin olması halinde, şirketlere kayyım atanabilmektedir. Yapılan değişiklikler ile kayymlara;

  • kayyım atanan şirketlerin yönetim organının yetkilerinin
  • ortaklık paylarının,
  • menkul kıymetler idare yetkilerinin,

devredilmesi öngörülüyor.

Atanan kayyımların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerinden dolayı tazminat davaları devlet aleyhine açılacaktır. Devlet’in, ödediği tazminatı görevini kötüye kullanan kayyımlara bir yıl içinde rücu etme hakkı bulunmaktadır.

İlgili mevzuata aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.