İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 26 Ağustos 2015 – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler İthalatına Yönelik Geçici Önlem Yürürlüğe Konmuştur

Ereğli Demir Çelik T.A.Ş., Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile HABAŞ tarafından desteklenen başvuru neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Japonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya ve Ukrayna menşeli 7208.37.00.90.11, 7208.37.00.90.19, 7208.38.00.90.11, 7208.38.00.90.19, 7208.39.00.90.11, 7208.39.00.90.19 GTIP altında sınıflandırılan “Kalınlıkları 10 mm.’yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle %0,6’den az karbon içeren sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler” ile 7225.30.90.00.00 GTIP altında sınıflandırılan “takım ve yüksek hız çeliğinden olmayan diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler”in dampingli olduğu ve yerli üretim dalı üzerinde zarara yol açtığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştır. Söz konusu soruşturma 2015/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 28.01.2015 tarih ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış idi.

Soruşturma sırasında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcudiyetine ilişkin ön belirlemeler yapıldığından aşağıda belirtilen oranda geçici önlem yürürlüğe konmuştur. Söz konusu geçici önlemler 2015/37 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile 28.08.2015 tarih ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bununla birlikte TANAP Projesi kapsamında kullanılmak üzere ithal edilen ve 7225.30.90.00.00 GTIP altında sınıflandırılan ürünler geçici önlemden muaf tutulmuştur.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Baskı ve Yazı Kağıtları İthalatına İlişkin Olarak Başlatılan Soruşturma Önlemsiz Kapatılmıştır

4802.55.15.10.00, 4802.55.25.10.00, 4802.55.30.10.00, 4802.55.90.10.00, 4802.56.20.20.00, 4802.56.80.10.00, 4802.57.00.10.00, 4802.58.10.10.00 ve 4802.58.90.10.00 GTIP altında sınıflandırılan “baskı ve yazı kağıtları” ithalatına ilişkin olarak son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı gerekçesiyle korunma önlemi soruşturması açılmıştır. Söz konusu soruşturma 2014/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 21.06.2014 tarih ve 29037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış idi.

Soruşturma sırasında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda söz konusu eşyanın ithalatına karşı korunma önlemi uygulanması için ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında gerekli şartların oluşmadığına, bu itibarla soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmiştir. Soruşturma sonucu 2015/5 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile 28.08.2015 tarih ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Baskı ve Yazı Kâğıtları İthalatına Yönelik Gözetim Uygulaması Getirilmiştir

28.08.2015 tarih ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/06 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTIP numaraları belirtilen baskı ve yazı kağıtlarının yine aşağıda belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir.

Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çekme ve Üfleme Cam ile Float Cam ve Yüzeyi Cilalanmış veya Parlatılmış Cam İthalatına İlişkin Olarak Korunma Önlemi Getirilmiştir

2015/06 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 28.08.2015 tarih ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Tebliğ uyarınca, GTİP 70.04 ve 70.05’te belirtilen çekme ve üfleme cam ile float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camlarının ithalinde 3 yıl süre ile koruma önlemi olarak 1. Dönem için 60 USD/ Ton, 2. Dönem için 55 USD/Ton ve 3. Dönem için 50 USD/Ton olmak üzere ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

PVC Yer Kaplamalarına Uygulanan Gözetim Uygulaması Oranları Değişmiştir

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile PVC yer kaplamlarına ilişkin uygulanan gözetim uygulaması oranları yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ 28.08.2015 tarih ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

Bu çerçevede gözetim uygulaması oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.