İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 14 Ağustos 2015 – 25 Ağustos 2015 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük rejimi uygulamaları hakkında özetler aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılının İlk Yarısında Süresi Dolacak Mevcut Dampinge Karşı Önlemleri İlan Edilmiştir

14.08.2015 tarih ve 29447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/36 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin sona ereceği tarihler ilan edilmiştir.

Bu kapsamda yerli üreticiler veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep edebilirler. Bu çerçevede söz konusu kişilerin ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce yazılı başvurularını T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne ulaştırması gerekmektedir.

Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılacaktır. Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Paslanmaz Çelikten Yassı Hadde Mamülleri İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açılmıştır

Posco Assan TST Çelik San. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7219.31.00.00.00, 7219.32.10.00.00, 7219.32.90.00.00, 7219.33.10.00.00, 7219.33.90.00.00, 7219.34.10.00.00, 7219.34.90.00.00, 7219.35.10.00.00, 7219.35.90.00.00, 7220.20.21.00.11, 7220.20.21.00.12, 7220.20.29.00.11, 7220.20.29.00.12, 7220.20.41.00.11, 7220.20.41.00.12, 7220.20.49.00.11, 7220.20.49.00.12, 7220.20.81.00.11, 7220.20.81.00.12, 7220.20.89.00.11 ve 7220.20.89.00.12 GTIP altında sınıflandırılan “paslanmaz çelikten yassı hadde mamülleri” ürününün dampingli olduğu ve yerli üretim dalı üzerinde zarara yol açtığı gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2015/38 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Plastik Maddelerden Olan Sıvı Mürekkepli Bilyalı Kalemlerin İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Pensan Kalem ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin başvurusu ve Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin desteği.üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde 9608.10.10.10.00 ve 9608.50.00.10.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler”in Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/39 Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı kesin önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda 0,066 USD/adet oranında dampinge karşı önlem uygulanacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sentetik Veya Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat Bulgaristan ve Polonya’dan İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan damping soruşturması neticesinde 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürünlerinin Polonya ve Bulgaristan menşeili olanlarının ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/40 Sayılı Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilerek söz konusu önlem 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu soruşturmada işbirliğinde bulunduğu değerlendirilen E Miroglio EAD ve Belotex 95 JSC firmaları tarafından Bulgaristan’dan yapılacak ithalatlar için oranında kesin damping önlemi belirlenmezken, Bulgaristan ve Polonya’dan bu firmalar dışında yapılacak ithalatlar için CIF bedelinin % 87 oranında kesin damping önlemi uygulamasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz

Sentetik Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucatın (Yalnızca Giyim İçin Olanlar) Bulgaristan’dan İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan damping soruşturması neticesinde 54.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (yalnızca giyim için olanlar)” ürünlerinin Bulgaristan menşeili olanlarının ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/41 Sayılı Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilerek söz konusu önlem 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu soruşturmada işbirliğinde bulunduğu değerlendirilen E Miroglio EAD ve Belotex 95 JSC firmaları tarafından yapılacak ithalatlar için oranında kesin damping önlemi belirlenmezken, Bulgaristan’dan bu firmalar dışında yapılacak ithalatlar için 110 gr/m2 ağırlığının üstü için CIF bedelinin % 70,44 oranında ve 110 gr/m2 ağırlığının altı için CIF bedelinin % 21,13 kesin damping önlemi uygulamasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sentetik Ve Suni Devamsız Liflerden İpliklerin (Kesik Elyaf İpliği) Tayvan’dan İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açılmıştır

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ve Adana Mensucat tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Tayvanı menşeli 55.08, 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç), 55.10 (5510.20 hariç) ve 55.11 GTIP altında sınıflandırılan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” ürününün dampingli olduğu ve yerli üretim dalı üzerinde zarara yol açtığı gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2015/42 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili tarafların işbirliğine gelmediği veya işbirliğine gelmediğinin sayıldığı hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmakta ve bu halde soruşturmanın sonucu bahse konu taraf için işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilmektedir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

2015/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Uyarınca Uygulanan Kesin Damping Oranları Değişmiştir
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeili cam elyafı takviye malzemeleri ürünlerine uygulanan kesin damping önlemi oranları yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.