İçeriğe Geç

Metin Abut, 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Paris X Nanterre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. 2015 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Abut, yerli ve yabancı şirketlere, idari ve vergisel usul ve düzenlemeler başta olmak üzere, Türk mevzuatının anlaşılması ve mevzuata uyumun sağlanması ile günlük idari ve kurumsal konuların takibi ve çözümünde yardımcı olmaktadır. İdare, vergi, gümrük ihtilaflarından dış ticaret uyuşmazlıklarına kadar geniş bir skalada müvekkillere destek olur, yargılama ve alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinde katkı sunar.

Abut, müvekiller için; birleşme, devralma veya yabancı yatırım gibi kurumsal işlemlerde, en uygun vergisel yapının oluşturulmasını sağlar.  Örneğin; belirli bir endüstri, bölge veya serbest bölgeye tanınmış teşvik veya muafiyet ile istisnalardan faydalanabilmesi için gereken hukuki desteği verir.

Yolsuzluk ve kara para aklama karşıtı veya çalışan suiistimaline ilişkin oldukça hassas ve teknik hususlardaki iç soruşturmalar ile uyum projelerinde müvekkillerine destek veren Abut, ceza hukuku alanında ve yöneticilerin cezai sorumluluğu konularında da danışmanlık yapmaktadır. Bu projelerde, FCPA veya UKBA gibi sınır ötesi etkiye sahip düzenlemelerden kaynaklanan uyum gereklikleri ve çetrefilli sınır ötesi ve stratejik hususlarda deneyimlidir.

Abut ayrıca Basketbol Tahkim Mahkemesi nezdinde sporcuların temsili veya sözleşmesel konuların çözümü ile alacak tahsili gibi spor hukukunun birçok alanında düzenli olarak müvekkillere yardımcı olmaktadır.

Çokuluslu şirketlerin Türkiye’deki günlük ticari ve kurumsal faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasında müvekkillere hukuki destek verir. Kurumsal dokümanların hazırlanması, bu süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması veya ticari sözleşmelerin çeşitli hukuki açılardan incelenmesi ve revizyonu Abut’un bu kapsamdaki çalışmalarına örnek olarak verilebilir.

Tanınmış hukuki yayınların; vergi, gümrük, transfer fiyatlandırması ve futbol konularındaki bölümlerinin düzenli ve sürekli makale yazarıdır.

İngilizce ve Fransızca bilen Abut, Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği ve International Fiscal Association üyesidir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

 • İstanbul Barosu (2015)

EĞİTİM

 • Lisans, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2014)
 • Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Paris X Nanterre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2013)

SERTİFİKALAR

 • Kadir Has Üniversitesi (Spor Hukuku ve Yönetimi)
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi (Spor Hukuku)
 • Justus Liebig Üniversitesi (Spor Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku)

DİLLER

 • Türkçe
 • İngilizce
 • Fransızca

ÜYELİKLER

 • Galatasaraylılar Derneği
 • Galatasaray Spor Kulübü
 • Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • International Fiscal Association