Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) belirli veri sorumluları açısından Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Daha önce duyurduğumuz üzere,  yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi 1 Ekim 2018, kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için son tarih ise 30 Eylül 2019 olarak belirlenmişti. 

Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) iletilen VERBİS kayıtlarının uzatılmasına ilişkin taleplerin neticesinde Kurul, yukarıda belirtilen şartlardan birini sağlayan veri sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için öngörülen sürenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına, bu kararın Kurum’un internet sitesinde duyurulmasına ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar vermiştir.

Kurul’un 7 Eylül 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 3 Eylül 2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.