İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 83: 24 Eylül 2019

Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir

24 Eyl 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun yasal süresi içinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) üzerinden mahkemeye temyiz talebinde bulunmasına rağmen, Yargıtay’ın yerel mahkeme tarafından geç bir tarihte işleme konan temyiz talebini işleme alınma tarihini esas alarak süre yönünden reddetmesinin, Anayasa’nın 36. […]

Daha fazla göster

Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

24 Eyl 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, vergi idaresince gerçekleştirilen re’sen cezalı katma değer vergisi tarhiyatına karşı mükelleflerce açılan davalar kapsamında, defter ve belgelerin vergi incelemesinde ibraz edilmemesi durumlarında yapılan tarhiyatlar ve kesilen cezalara ilişkin uygulama birliği sağlamak üzere karar verdi. Danıştay, […]

Daha fazla göster

Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yeni Yönetmelik Yayımlandı

24 Eyl 2019

Türkiye’deki tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak ve genetik erozyonlarını engellemek amacıyla Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı. Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verdi

24 Eyl 2019

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türk Eczacıları Birliği hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 4. maddesini (rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar) ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi. Türk Eczacıları Birliği’nin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlemek […]

Daha fazla göster

Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik

24 Eyl 2019

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında ruhsatın askıya alınmasına ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara göre İlaç […]

Daha fazla göster

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

24 Eyl 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) belirli veri sorumluları açısından Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. Daha önce duyurduğumuz üzere,  yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla […]

Daha fazla göster