Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan son değişiklikle beraber, en az 1,5 milyon dolar tutarında (i) gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya (ii) girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve 3 yıl süre ile elinde tutan yabancılar, bu durumun Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilmesi halinde, İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına hak kazanabilecektir.

“Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 5 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.