İçeriğe Geç

Girişim sermayesi ve özel sermaye fonları; işlemlerin doğru şekilde yapılandırılması ve tüm taraflar açısından kazançlı olması için, çok yönlü ve detaylı hukuki danışmanlık gerektiren anlaşma yönetimine ihtiyaç duyar.

Moroğlu Arseven; kârlı şirketlere yapılan yatırımların tüm süreçlerinde; başlangıç ve start-up şirketleri, erken dönem şirketler ve büyümek isteyen veya köprü finansmanı arayan daha köklü şirketlere kapsamlı ve esnek bir danışmanlık desteği sunar. Bu yatırımlar genellikle; sınırlar ötesine uzanır, birden çok aşama veya yatırımcı içerir ve tüm uluslararası işlemler için geçerli olan karışık vergilenme yapılarını ve yasal mülahazaları kapsar. Moroğlu Arseven, farklı sektörlerde edindiği deneyimle, girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımlarına yönelik ileriye dönük öneriler geliştirir, bu önerileri işlemlerin hukuki ve stratejik gerekliliklerine uyarlar ve söz konusu yatırım var olduğu müddetçe destek verir.

Müvekkiller arasında şirket kurucuları ve pay sahiplerinin yanı sıra kurumsal yatırımcılar ve aracılar yer almaktadır. Moroğlu Arseven’in sahip olduğu deneyim; günlük yatırım fonu ve portföy yönetimi çerçevesinde, kuruluşun kendi yönetici kadrosu tarafından satın alınması veya yatırımdan çıkış gibi hassaslık arz eden süreçlerde akılcı bir danışmanlık verilmesini sağlar.

Moroğlu Arseven; aktif olarak, risklerin ve süregelen uyum maliyetlerinin en aza indirilmesi için yatırımların yapılandırılması ve karmaşık düzenleyici gereksinimlere ilişkin uzlaşma sağlanması konularında çalışır. Düzenli olarak yatırım hedeflerine ve ilgili varlıklara yönelik detaylı hukuki incelemeler (=due diligence), yürütür. Böylece; yatırımcıların, yatırım yapacakları hedefin hukuki durumu hakkında bilgi sahibi  olmaları ve söz konusu işlemin gelecekteki karlılığını etkileyebilecek muhtemel risklerin tespiti sağlanmaktadır.

Moroğlu Arseven, kritik hususların belirlenmesi, riskleri hafifletecek ve dağıtacak sağlam beyan ve taahhüt düzenlemeleri yapılması amacıyla yatırımların ilk aşamalarından itibaren müvekkilleriyle yakın plan çalışır.

Müvekkilleriyle iş birliği yaparak, onların ticari hedeflerini anlar ve gerekli yasal, organizasyonel ve finansal yapıları oluşturur. Her bir şirketin hedef ve stratejilerinin yanı sıra sektörün genel şartlarını da göz önünde bulunduran Moroğlu Arseven, gerçekleştirilecek her işlemin yapısının müvekkile uygunluğundan emin olur. Moroğlu Arseven; kurumsal yönetim, sermaye piyasaları ve mevzuata uyumunyanı sıra açık ve anlaşılır ön protokollerin, finansman ve teminat sözleşmelerinin hazırlanmasında büyük deneyim sahibidir. Bu belgeler, işlem taraflarının muhtemel anlaşmazlıkları veya uyuşmazlıkları önceden öngörüp, engelleyebilmelerini sağlamaktadır.

Müvekkillere, Türkiye’de hem borç hem de özsermaye finansmanı aracılığı ile kurumsal yatırım fonlarının oluşturulması ve sermaye arttırılması için destek verilir. Aynı zamanda, Türk yatırımcılardan katkı elde eden fonların karşılaştıkları gündelik veya işlevsel sorunlara ilişkin danışmanlık sağlanır. Bu destek kapsamında şu işlemler söz konusudur: Pay veya varlık devirleri, mali açıdan güçlük çeken işletmelerin yönetimi, yatırımcı ilişkileri, teşvik yönetimi, dönüştürülebilir borçlar veya portföy yönetimi.

Moroğlu Arseven’in müvekkilleriyle olan ilişkileri ilk yatırım aşamasından sonra da sürer. Amaç; müvekkilin menfaatlerini korumak, finansal başarısına katkı sağlamak ve sonraki finansman aşamalarında veya çıkış stratejilerinin uygulanmasında destek vermektir.

İLGİLİ AVUKATLAR