İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 45: 25 Mayıs 2017

Anayasa Mahkemesi: Belirli Amaçlarla Belediyeye Terk Edilen Taşınmazın İmar Planının Değiştirilmesi ve Eski Maliklere İade Edilmemesi Mülkiyet Hakkının İhlalidir

3 Ağu 2017

Anayasa Mahkemesi, bedelsiz bir şekilde yol yapımı için Belediyeye taşınmaz terk eden başvurucunun durumunu değerlendirmiştir. Belediye, daha sonraki süreçte taşınmaz imar planında değişiklik yaparak sokak olarak ayrılmış alanı konut alanına dönüştürmüş ve başka bir taşınmaz parseli ile birleştirmiştir. Anayasa […]

Daha fazla göster

Avrupa Komisyonu E-Ticaret Sektör İncelemesini Sonuçlandırdı

27 Tem 2017

Avrupa Komisyonu (“Komisyon“), Avrupa Birliğinin (“AB“) rekabet kurallarına dayanan Tek Dijital Pazar stratejisinin bir parçası olarak 6 Mayıs 2015’te e-ticaretle ilgili sektör araştırmasını başlatmıştı. Komisyon, 10 Mayıs 2017’de e-ticaret sektör araştırması ile ilgili Nihai Raporunu onaylayarak e-ticaret sektör araştırmasının […]

Daha fazla göster

Fuarcılık Sektörü Rekabet Kurumu Merceği Altında

20 Tem 2017

Rekabet Kurulu, (“Kurul”) 6 Nisan 2017 tarihli toplantısında Türkiye fuarcılık sektöründeki rekabet sorunlarının tespiti ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir sektör incelemesi yapılmasına karar vermiştir. Rekabet Kurulu’nun geçmiş deneyimi çerçevesinde, fuarcılık sektörünün aşağıda sayılı ilişkiler açısından rekabet […]

Daha fazla göster

Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ambalaj, Kullanım Talimatı Ve Takibi Hakkında Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

6 Tem 2017

Beşeri ve Tıbbi ürünlerin kişilerin sağlığı ve güvenliği açısından doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla ve 2001/83/AT ve 2011/62/AB sayılı sahte beşeri tıbbi ürünlerin yasal tedarik zincirine girmesini önleme hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum […]

Daha fazla göster

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

8 Haz 2017

3 Mayıs 2017 tarihli 30055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/04/2017 tarihli ve 2017/10111 sayılı Kararı ile (“Değişiklik Kararı”), 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yatırım teşvik mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Yatırım teşvik mevzuatı […]

Daha fazla göster

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

1 Haz 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ilişkin mevzuatta değişiklikler yapıldı. Değişiklikler ile, yenilenebilir enerji kaynak alanları (“YEKA”) kullanım hakkı sözleşmesi, yarışma ilanı, şartname, teminat ve yurt içinde üretim karşılığı tahsis ve yaptırımlar ile ilgili maddelerinde […]

Daha fazla göster