İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; farklı faaliyet alanlarındaki uzmanlığıyla, inşaat ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren müvekkillere, karmaşık gayrimenkul ve inşaat projeleri süresince destek sağlar. Gayrimenkul veya inşaat sektöründe karşılaşılan problemler çoğunlukla beraberlerinde; sınırlar ötesi hukuki sorunlar, karmaşık uyuşmazlık çözümü süreçleri, yüksek meblağlar içeren uyuşmazlıklar getirmektedir. Bu nedenle bu hukuki sorunların stratejik olarak ele alınması özellikle önemlidir.

Moroğlu Arseven; bu sektörde faaliyet gösteren çeşitli yerel ve yabancı müvekkillere projelerin tamamlanması veya inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde ortaya çıkan sorunların ele alınması için stratejik ve düşük maliyetli yaklaşımlar sunar. Bu alanda danışmanlık sağlanan müvekkiller arasında; mülk sahipleri, gayrimenkul geliştiricileri, müteahhitler ve alt yükleniciler, işleticiler, mal sahipleri/kiralayanlar, kiracılar, borç verenler, özel ve kurumsal, yatırımcılar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (=REIT), inşaat mühendisleri, sigortacılar, mühendisler, mimarlar, müfettişler ve diğer ilgili uzmanlar veya menfaat sahipleri yer almaktadır.

Moroğlu Arseven, müvekkillere ticari gayrimenkul ve inşaat hukuku hususlarına ilişkin destek verir. Bu kapsamda; araziye veya karşı tarafa ilişkin detaylı hukuki inceleme (=due diligence), yapılmasından, bir işlemin yapısı veya finansmanı ve güvenlik düzenlemelerine ilişkin danışmanlık sağlanmasına kadar, projelerin başından sonuna dek müvekkiller destek alır. Danışmanlık kapsamına; işlem sonrası hususlar, mevzuata uyum gereklilikleri, gayrimenkullerin veya proje ile ilişkili varlıkların tasarrufu veya elden çıkarılması da girer.

Müvekkiller bu alanda çoğunlukla, aşağıdaki konularda uzman desteğine ihtiyaç duyarlar:

  • Gayrimenkullerin elde edilmesi ve geliştirilmesi işlemleri için gerekli belgelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
  • Plan ve fizibilite işleri,
  • İhalelere girilmesi ve ihalelere ilişkin itirazlar
  • Konsorsiyum sorunları ile mücadele
  • Kira ve tesis yönetimi sözleşmelerinin hazırlanması, geliştirilmesi,
  • İnşaat, mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmelerinin ve alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması
  • Devlet makamları tarafından talep edilen belgelerin hazırlanması ve sunulması ve gerekli lisans ve devlet izinlerinin alınması

Moroğlu Arseven tüm bu konularda müvekkilinin yanında olduğu gibi, aynı zamanda gayrimenkul veya inşaat sektörü işlemlerinin borç ve özsermaye yönlerine ilişkin de geniş bir deneyime sahiptir. Bu kapsamda müvekkillere; ön protokol hazırlama ve finansal yapılandırma aşamalarından; kapanış, ifraz, sendikasyon ve menkul kıymetleştirme, yönetim, hizmet verme ve yeniden yapılandırma süreçlerine kadar etkin bir danışmanlık verir.

Sürdürülebilirlik hususları ve çevre hukukuna ilişkin izinler gayrimenkul ve inşaat projeleri için çok önemlidir. Müvekkiller bu izinlerin alınması ve muhafazası, rehin, kullanım hakkı veya irtifak hakları gibi arazi ile ilişkili yasal külfetlere yönelik olarak da Moroğlu Arseven danışmanlığından yararlanırlar.