Ertelenmiş amme alacakları için uygulanan tecil faizi ve müddetinde ödenmeyen amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı amme alacakları için yıllık %12 oranında uygulanan tecil faizi oranını %22 olarak değiştirmiştir. Yeni tecil faizi oranı 6 Eylül 2018 tarihinden sonra yapılan müracaatlar için uygulanacaktır. Bu tarihten önce tecil edilmiş ve usulüne uygun olarak ödenmekte olan amme alacakları için eski tecil faizi oranı (%12) uygulanacaktır.

6 Eylül 2018 tarihinden önce ertelenmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmesi halinde yeni talep üzerine yeniden tecil yapılır ise 6 Eylül 2018 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonraki taksitler için ise %22 oranında faiz uygulanacaktır.

6 Eylül 2018 tarihinde 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği’nin (Seri: C Sıra No: 3) tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Amme alacaklarının müddetinde ödenmeyen kısımlarına ilişkin gecikme zammı ise 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aylık %1,40’tan %2’ye çıkarılmıştır.

5 Eylül 2018 tarihinde 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın (Karar Sayısı: 62) tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.