Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 16 maddelik Sanayiciler İçin Destek Paketi kapsamında, KOBİ’lerin, Sanayicilerin ve vatandaşların sınai mülkiyet başvuru ve tescil maliyetlerinin azaltılması amacıyla; 5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Türk Patent ve Marka Kurumu, resmi ücretler bakımından indirime gidildi.

Bu kapsamda, marka, patent, faydalı model, tasarımlara ilişkin başvuru devir, itiraz, yenileme ve tescil süreçlerinde uygulanmakta olan resmi ücretlerde %25 ve %40 oranlarında değişen indirim yapılmıştır. Söz konusu Değişiklik Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 5 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.