Anayasa Mahkemesi, başvurucunun yasal süresi içinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) üzerinden mahkemeye temyiz talebinde bulunmasına rağmen, Yargıtay’ın yerel mahkeme tarafından geç bir tarihte işleme konan temyiz talebini işleme alınma tarihini esas alarak süre yönünden reddetmesinin, Anayasa’nın 36. maddesi uyarınca adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Karara konu olayda, başvurucu, avukatları aracılığı ile UYAP üzerinden 3 Ekim 2014 tarihinde, yasal süresi içinde temyiz dilekçesini mahkemeye sunmuştur. Ancak, mahkeme araya bayram tatili girmesi nedeniyle dilekçeyi 8 Ekim 2014 tarihinde işleme koyup, Yargıtay’a dosya gönderme formunu da 8 Ekim 2014 tarihini esas alarak düzenlemiştir. Yargıtay, başvurucunun temyiz talebini süresinde yapılmaması nedeniyle reddetmiş, ret kararının ardından başvurucunun Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonucunda, Anayasa Mahkemesi adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi;

  • Temyize konu mahkeme kararını 22 Eylül 2014 tarihinde tebellüğ eden başvurucu vekilinin UYAP üzerinden 3 Ekim 2014 tarihinde temyiz talebinde bulunmuş olmasına rağmen mahkeme görevlilerinin bayram tatilinden dolayı dilekçeyi 8 Ekim 2014 tarihinde işleme koymaları ve Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin de temyiz tarihi olarak bu tarihi esas alması suretiyle temyiz dilekçesinin süre yönünden reddedilmesinin öngörülebilirlik sınırları içerisinde olmaması,
  • Yanlış bir olguya dayanılarak, açık bir hata ile gerçekleştirilen uygulamanın başvurucunun kanun yolunu kullanması imkanını ortadan kaldırması,
  • Müdahalenin ölçülü olmaması,

nedenleri ile Anayasa’nın 36. maddesi ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

29 Mayıs 2019 tarih ve 2016/14222 başvuru sayılı Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.