İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven’in uzmanlık alanlarından biri de Kurumsal ve Ticari davalardır. İş hedeflerini ve sektör dinamiklerini anlayabilmek için, sürecin başından sonuna müvekkilleriyle yakın temasta olan Moroğlu Arseven bu sayede, uyuşmazlığın çözümü için, yargılamanın, maliyet ve zaman açısından doğru tercih olup olmadığını kolayca belirleyebilir.

Gereksiz masraf ve risklerin en aza indirilmesini hedefleyerek, işlerde oluşabilecek aksaklıkları önlemek bu gibi durumlarda önemlidir. Müvekkillerin karşılaştığı/karşılaşabileceği hukuki, ticari ve itibari riskleri değerlendirmek de danışmanlık verilen konulardan biridir.

Müvekkillerin hukuki uyuşmazlıkları, çoğunlukla karmaşık, sınır ötesi hukuki sorunlar ve yüksek maddi tutarlar içermekte, ağır sonuçlar doğurabilmekte veya yabancı mahkeme kararlarının tanınmasını ve tenfizini içerebilmektedir. Bundan dolayıdır ki Moroğlu Arseven, müvekkillerin karşılaşabilecekleri sorunları daha ortaya çıkmadan çözmeyi hedefler ve müvekkilini doğru yönlendirir. Yol gösterici özelliğiyle; yargılamayı tamamen devre dışı bırakan alternatif yollar önerir ve stratejik tavsiyelerde bulunur.

Yargılamanın kaçınılmaz veya en uygun çözüm olması halinde, uzman dava ekibi, müvekkilin varlıklarını korumak ve maruz kaldığı zararı telafi etmek amacıyla uyuşmazlığa ilk aşamalarından itibaren müdahil olmaktadır. Uyuşmazlık arttıkça uzmanlar; müvekkillere faydalı risk analizleri, müvekkilin içinde bulunduğu duruma uygun yargılama taktikleri ve yargılamanın herhangi bir aşamasında mevcut olabilecek uzlaşma yöntemlerine ilişkin destek sağlamaktadır.

Moroğlu Arseven soruna “çok branşlı” bir yöntemle yaklaşır. Yani; yargılama sırasında kurumsal yönetim, iş, vergi, rekabet gibi belirli faaliyet alanlarından ve uyuşmazlık ile ilgili olabilecek tüm diğer alanlardan uzmanları bir araya getirir. Tarafların uyuşmazlıktan mümkün olabilecek en düşük maliyet ve en az zarar ile ayrılmasını sağlar. Bu amaçla yenilikçi, yaratıcı ve olayın gerçeklikleri ile uyuşan önerilerle gelir.

Moroğlu Arseven’in en başarılı olduğu alanlardan biri de “distribütörlük ve acenteciliğe ilişkin dava takipleri”dir. Bu doğrultuda, her sektörden dünya çapında birçok üreticiye veya yerel distribütör ve acentelerine danışmanlık sağlamakta ve onları temsil etmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR