eknesak bir sınıflandırma yöntemi uygulanması amacıyla, 14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri yürürlüğe konulmuş olup, konuya ilişkin önceki sayılı Bakanlar Kurulu yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Kararın ekinde tarife pozisyonlarının belirlenmesi için çok çeşitli ürün gruplarına yayılan ürünlerin tanım ve sınıflandırmaları yapılmıştır.

14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) 8 Aralık 2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’da armonize edilmiş malların tanımı ve kodlama sistemlerine ilişkin sınıflandırma görüşleri açıklanmıştır.

Armonize ürünlerin tanım ve sınıflandırmalarına ilişkin detaylı bilgi için ilgili Karar’a linkten ulaşabilirsiniz.