Türk Ticaret ve Gümrük Bakanlığı Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarını Gümrük Genel Tebliği No: 24 kapsamına dâhil etmiştir.

Düzenleme kapsamında olan eşyalar iş bu yönetmeliğin ekinde düzenlenmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu değişikliğe ilişkin tebliği 26 Kasım 2016 tarih 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.