Mesleki Yeterlilik Kurumu, bazı mesleklere ilişkin yeni standartlar öngören ve mevcut bazı meslek standartlarını değiştiren bir dizi tebliğ yayımladı.

Ulusal Meslek Standartlarına dair 2016/15, 2016/18 numaralı tebliğler ile Ulusal Meslek Standartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/16 ve 2016/17 numaralı tebliğler 24 Kasım 2016 tarihli 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Ulusal Meslek Standartları düzenlemeleri kapsamında genel olarak meslek profili; meslek tanımı; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme olmak üzere üç ana başlığa yer verilmektedir.

Bu doğrultuda çalışma ortamı, kullanılan ekipman ve mesleğe ilişkin yapılması gereken sağlık kontrolleri ve eğitimler gibi varsa diğer gereksinimler belirlenmektedir. Düzenlemeye konu mesleklere mensup kişiler bakımından ise görev tanımları, başarı ölçütleri ve bu kişilerin sahip olmaları öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışlara dair standartlar belirlenmektedir.

Tebliğler ile aşağıdaki mesleklere ilişkin standartlar getirilmiştir:

 • Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4)
 • Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı (Seviye 3)
 • Cilt Bakım Uygulayıcısı (Seviye 3)
 • Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4)
 • Tadımcı (Seviye 4)

Tebliğler ile aşağıdaki mesleklere ilişkin standartlarda değişiklik yapılmıştır:

 • Ahşap Ev İmalatçısı (Seviye 3)
 • Ahşap Ev İmalatçısı (Seviye 4)
 • Ahşap Ev İmalatçısı (Seviye 5)
 • Ahşap Yer Döşemecisi (Seviye 3)
 • Ahşap Doğramacı (Seviye 3)
 • Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı (Seviye 3)
 • Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı (Seviye 4)
 • Mobilya Döşemecisi (Seviye 3)
 • Mobilya Döşemecisi (Seviye 4)
 • Mobilya Döşemecisi (Seviye 5)

Tebliğlerin bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz: