İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 35: 19 Aralık 2016

Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemine ilişkin Sınıflandırma Görüşleri Belirlendi

9 Nis 2017

eknesak bir sınıflandırma yöntemi uygulanması amacıyla, 14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri yürürlüğe konulmuş olup, konuya ilişkin önceki sayılı […]

Daha fazla göster

Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince Alınan Sınıflandırma Kararları Gümrük Genel Tebliği No: 24 Kapsamında Yayımlandı

1 Nis 2017

Türk Ticaret ve Gümrük Bakanlığı Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarını Gümrük Genel Tebliği No: 24 kapsamına dâhil etmiştir. Düzenleme kapsamında olan eşyalar iş bu yönetmeliğin ekinde […]

Daha fazla göster

Gözetim Uygulamasına Tabi İthalatta Ağırlığa Bağlı Muafiyet Sınırları Düşürüldü

31 Mar 2017

Ekonomi Bakanlığı gözetim uygulamasına tabi olan ithalatlarda, gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olan eşyaların ithalatında brüt 2 ton olarak belirlenen muafiyet sınırını 100 kilogram olarak yeniden düzenlemiştir. Bu çerçevede, gösterilen CIF kıymetin altında dahi olsa, bir beyanname […]

Daha fazla göster

WIPO’nun 2016 Yılı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu Yayımlandı

17 Mar 2017

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”), dünya çapında gerçekleştirilen 2015 yılı fikri mülkiyet faaliyetlerine ilişkin ülkesel sıralamaları içeren 2016 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu’nu (“Rapor”) yayımladı. Rapor kapsamında patent, marka, endüstriyel tasarım ve bitki çeşitlerine ilişkin istatistiklere yer verilmiştir. WIPO […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İlk Derece Mahkemesinin İş Akdinin Son Gününe İlişkin Çelişen İfadeleri Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmektedir

10 Mar 2017

Anayasa Mahkemesi hak düşürücü sürenin tespitine ilişkin olarak ilk derece mahkemesinin yaptığı hatalı değerlendirmenin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi önüne bireysel başvuru ile gelen dosyada başvurucu sigortasız çalıştırıldığı iş yerinde ödenmeyen bir kısım işçilik alacağının […]

Daha fazla göster

2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Sınırı Yükseltildi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki İdari Para Cezaları Arttırıldı

2 Mar 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), 2017 yılında uygulanacak olan, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru için parasal sınırı ve TKHK’de düzenlenen idari para cezalarının tutarlarını 3 Aralık 2016 tarihli 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğlerle belirledi. Söz konusu tebliğler uyarınca: TKHK’nın, […]

Daha fazla göster

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinde Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı Arttırıldı

26 Şub 2017

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 10 Aralık 2016 tarihli ve 29914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Mal ve […]

Daha fazla göster