Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) tarafından her ayın ilk yarısında elektronik olarak çıkarılan ve endüstriyel tasarım başvurularının yayımlandığı Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni (“Bülten”), TPE’nin internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre Şubat ayından itibaren her ayın 9’u ve 24’ünde çıkarılacaktır.

MA Gazette’nin 16. sayısında yer alan Resmi Marka Bülteni yayım tarihi değişikliği hakkındaki yazımıza paralel olarak, Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni de artık ayda iki kez çıkarılmaktadır.

Bunun sonucunda, endüstriyel tasarım başvurularının Bültende yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılması gereken tasarım yayınına itirazlar için her ayın ilk yarısına denk gelen son başvuru tarihi artık tasarımın yayımlandığı bültene göre ayın ilk yarısı veya son yarısına denk gelecektir. Belirttiğimiz altı aylık süresinin kesin süre olması ve Bülten tarihlerinin sıklaştırılmış olmasının karışıklıklara veya hak kayıplarına neden olmaması için çok daha dikkatli hareket edilerek değişim sürecine uyum sağlanabilecektir.

Duyurunun tam metnine bu linkten erişebilirsiniz.