İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven müvekkillerin patent ve faydalı modellerinin ticari değerini yukarı taşımayı hedefler. Patent ve faydalı modeller konusunda; yasal süreçlerin takibi, hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi, portföy yönetimi ve uyuşmazlık çözümüne yönelik eşgüdümlü destek verir. Müvekkiller, kendilerini gereksiz maliyetlerden, risklerden ve kayıplardan koruyan Moroğlu Arseven deneyiminden yararlanırlar.

Müvekkil profili bireysel buluş sahiplerinden, büyük çok uluslu şirketlere kadar uzanır.

Büyüklüğüne bakılmaksızın tüm müvekkiller için aynı amaç gözetilir: Müvekkilin ticari hedeflerini, rekabet ortamını ve endüstriyel zorlukları kavrayarak sektör odaklı stratejiler geliştirmek ve uygulamak.

Moroğlu Arseven; sağlık hizmetleri, ilaç, tıbbi cihaz ve biyoteknoloji telekomünikasyon, otomotiv,ve yazılıma kadar bir çok sektöre destek verir.

Gerekli teknik belgeleri hazırlamak için ilgili sektörün ve konunun uzmanlarıyla çalışır.

Avrupa patent başvuruları ve Patent İşbirliği Anlaşması(PCT) kapsamında başvurular, yabancı patent araştırmaları ve Faaliyet Serbestliği Araştırması (FTO) konuları gibi sınır ötesi veya birden çok yargı yetkisine haiz konularda sınırsız deneyime sahiptir.

Yeni ürün ve buluşların patentlenebilirlik durumunu değerlendirmek, patent ve faydalı model başvurularını hazırlamak ve ilgili süreci yürütmek, tasarımların geçerliliği ve uygulanabilirliği konuları Moroğlu Arseven’in danışmanlık sınırları içindedir.

Bu kapsamda, buluşun korunması için ticari sırlar veya know-how gibi alternatif stratejileri de dikkate alarak çalışır. Müvekkiller yeni ürünlerinin piyasaya sunulması, üçüncü kişilerin patent ve faydalı modellerinden doğan haklarını ihlal edip etmediklerinin değerlendirilmesi ve eğer gerekirse haklarını savunabilecekleri sağlam bir hukuki platform oluşturulması hususlarında Moroğlu Arseven desteğinden yararlanırlar.

Moroğlu Arseven; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki başvurular, başvurulara itirazlar, karara itirazlar, yenilemeler ve izleme hizmetleri dahil her türlü idari işlem, patent ve faydalı model hukukundan kaynaklanan ihlal ve hükümsüzlük davaları, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararlarının iptali davalarında müvekkillerini güçlü bir şekilde temsil eder.

Moroğlu Arseven kuralların anlaşılması, tazminat mekanizmalarının yapılandırılması, police taslaklarının hazırlanıp uygulanması, bildirimler ve her türlü ilgili uyuşmazlıkla ilgilenilmesine kadar,  “çalışan buluşu”nun tüm yönleriyle ele alınması konusunda müvekkilerine destek verir.

Türk hukukunda yakın zamanda, özellikle AR-GE departmanında çalışanlar için “çalışan buluşları” konusunda detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkiller için ihtilafları en aza indirmek amacıyla sorunu önceden tespit eden bir yaklaşım gerekmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR