Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 09 Aralık 2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikler uyarınca Kurum bir işletmenin KOBİ olarak kabul edilmesi için gereken sınırı ve ayrıca maruz kalınan riskin perakende alacak sınıfına dâhil edilebilmesi için ilgili perakende limitini de belirleme yetkisine sahiptir.

Değişiklik Yönetmeliği başlıca aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

  • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (“KOBİ”) olarak kabul edilecek işletmelere ilişkin tanım değiştirilmiş ve cirosu Kurum tarafından belirlenecek sınırın altında kalan işletmelerin KOBİ olarak kabul edileceği öngörülmüştür.
  • Maruz kalınan riskin perakende alacak sınıfına dâhil edilebilmesi için gerekli koşullardan olan toplam borç tutarının 2,75 milyon TL’yi aşmaması hususu kaldırılmış ve yerine ilgili borç tutarının Kurum’ca belirlenecek perakende limitini aşmaması gerekliliği getirilmiştir.
  • Gayrimenkule ilişkin teminat tutarının hesaplama yöntemi daha detaylı olarak açıklanmıştır.
  • Bankalar tarafından uygulanacak risk ağırlığının tespiti için tayin edilecek Kredi Derecelendirme Kuruluşları’nın Risk Merkezi yerine Kurum’a bildirilmesi düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.