3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 11 uyarınca gerçekleştirilecek mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere Katma Değer Vergisi hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında düzenlenecek faturaların e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerce e-Fatura olarak düzenlenmesine yönelik zorunluluk 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu zorunluluk bundan önce 1 Ocak 2017 olarak öngörülmüştü.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1 Temmuz 2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Bu çerçevede; İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin 20 Haziran 2015 tarih ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü, 15 Aralık 2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile değiştirilmişolup söz konusu değişiklik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu linke tıklayarak Tebliğ’in tam metnine ulaşabilirsiniz.