17 Nisan 2020 tarih ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (“Karar”) uyarınca

  • 20 Aralık 1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’na ekli II sayılı listede yer alan ve
  • Karar’a ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen maddelerin

ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına karar verilmiştir.

Karar’ın ek-1’inde yer alan tablo, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren, ek-2’sinde yer alan tablo ise, 18 Nisan 2020 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.

18 Nisan 2020 tarih ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.