İçeriğe Geç

Türkiye tekstil, giyim, çelik ve araba ihracatında lider konumundadır. Ama bu üretim; pamuk, demir hurdaları ve kimyasallar gibi hammadde ithalatına dayanmaktadır. Dolayısıyla, yerli sanayi ve üretim sektörleri; küresel emtia trendlerinden, döviz kurlarındaki değişimlerden, uluslararası ticaret ve vergi politikalarından fazlaca etkilenmektedir. Faiz oranları ve tüketici talebi faktörleri de yine bu sektörleri etkileyen konular arasındadır.

Hükümet; verimliliği arttırma ve rekabet ortamındaki engelleri kaldırmayı amaçlayan kalkınma politikaları ve bu çerçevede yapılabilecek yasal değişiklikler üzerinde çalışmaktadır. Konuyla ilgili mevzuatın uluslararası standartlara uyumu da bu kapsamda ele alınmaktadır.

Moroğlu Arseven; yurt içi ve yurt dışında sanayi ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin karşılaştığı pazar trendlerine ve bunun sonucu ortaya çıkan hukuki sorunlara hakimdir. Bu müvekkiller; uluslararası şirketler ve çok çeşitli ürünleri ve alt bileşenlerini üreten yerli işletmelerdir. Moroğlu Arseven; Türkiye’de bir oluşum yaratma ve günlük faaliyetlerine ilişkin sorunlardan, yerli üretim ve sanayi operasyonlarının yeniden yapılandırılması, genişletilmesi, entregre edilmesi, elden çıkarılması ve optimize edilmesine kadar tüm aşamalarda müvekkillere destek sağlar.

Moroğlu Arseven; müvekkillere, sanayi ve üretim sektörlerinin karşı karşıya olduğu hukuki konularda ticaret odaklı önerilerle gelir. Bu öneriler; sözleşme yönetimi, istihdam, sağlık ve güvenlik, dış kaynak kullanımı, kurumsal finansman, yönetim, rekabet, transfer fiyatlandırması, çevre ve imar düzenlemeleri, fikri mülkiyet, ticari sırlar, Ar-Ge ve aynı zamanda taahhüt ve tazminat konularını içermektedir.

Moroğlu Arseven; alım, tedarik zinciri ve dağıtımla ilgili ticari sözleşmeler oluşturma, bu sözleşmeleri sürdürme ve aynı zamanda yatırım ve vergi teşviki rejimleri konularında özel ve benzersiz bir danışmanlık deneyimine sahiptir.

Moroğlu Arseven; müvekkillerin ticari başarısını etkileyen finansal, operasyonel, ithalat / ihracat ve mevzuata ilişkin konular başta olmak üzere, tedarik zinciri yönetimi ve şirkete ilişkin tam kapsamlı danışmanlık verir. Müvekkillerin özel iş ve operasyonel süreçlerini anlamak için onlarla yakın plan çalışmayı tercih eder. Müvekkile özel yaklaşımlarla harmanlanan sektörel bilgi birikimi, Moroğlu Arseven’in ticari ve stratejik içeren, özel bir hukuki danışmanlık sunmasını sağlar.

Moroğlu Arseven müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi; sanayi ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Dağıtım anlaşmaları, portföy tazminatı, kamulaştırmalar ve çekişmeli sözleşmesel ilişkiler hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu konuda verilebilecek örneklerdir.

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi sanayi ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Ayrıca, müvekkillerin fikri mülkiyet çerçevesindeki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri konularında rehberlik yapılır. Örneğin; Sanayi 4.0 kapsamındaki üretim teknolojilerinde otomasyon ve veri alışverişi gibi fikri mülkiyet konularını anlayıp, müvekkili yönlendirme amacıyla verilen danışmanlık  gibi. Moroğlu Arseven; yeni teknolojilere ilişkin patent ve tasarım korumaları, taklitle mücadele, sözleşmeli üretim yapıları ve aynı zamanda makul ve fark gözetmeyen (F/RAND) lisanslama konuları hakkında da son derece deneyimlidir.

Moroğlu Arseven; sanayi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve sanayi ve üretim sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.