17 Nisan 2020 tarih ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (“Karar”) ile yapılan değişiklik ile, 20 Aralık 1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “Demir ve Çelik” başlıklı 72. fasıla ilişkin tablodaki eşyadan, Karar’ın ekindeki tabloda yer alanlara ilişkin gümrük vergileri 18 Nisan 2020 tarihinden 15 Temmuz 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) karşılarında gösterilen oranda uygulanır.

18 Nisan 2020 tarih ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.