İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, müvekkillere vergi- vergilendirme alanında geniş tabanlı bir destek sunar. Vergi matrahının belirlenmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen vergi incelemelerinde, vergi matrahına ilişkin uyuşmazlıklarda, transfer fiyatlandırmasında ve vergi kaçakçılığı konusu da dâhil olmak üzere, destek ve danışmanlık verir.

Danışmanlık kapsamında; risk değerlendirmeleri ve müzakere taktiklerinin belirlenmesi, takip başlatılması, dilekçelerin hazırlanması, vergi müfettişleri ile muhatap olmak, vergi mahkemesinde savunma yapmak ve alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerine kadar uzanan bir destek söz konusudur.  

Vergi uyuşmazlıkları genellikle; yanlış anlaşılmalardan ve vergi matrahının yanlış hesaplanmasına neden olan iletişim eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Moroğlu Arseven uyuşmazlık çözümü ekibi hataların düzeltilmesini ve ödenecek tutarların azaltılmasını hatta bunlardan tamamen kaçınılmasını sağlayan çözümler üretir. Müvekkiller çoğu kez, dava açılmasına bile gerek kalmadan vergi uzlaşmaları aracılığı ile konuyu en az zararla kapatır. Bu elbette Moroğlu Arseven uyuşmazlık çözümü ekibinin etkin savunması ve güçlü müzakere yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

Vergi uyuşmazlığının başlangıcından itibaren düzenli destek sağlanması; belgelerin ve bilgilerin vergi dairesine doğru aktarılmasının kontrolü ve risklerin engellenmesi bakımından çok önemlidir.

Bu konuda önemli bir nokta daha vardır ki bazen sorunun daha başlamadan bitmesi anlamına gelmektedir. Şöyle ki Moroğlu Arseven, müvekkillerin yeni başlayan ‘izaha davet” kurumundan yararlanmasını sağlar. Bu sayede müvekkil, daha vergi incelemesi başlamadan vergi dairesine, hukuka aykırı görünen işlemler için yazılı bir açıklama yapabilmektedir. 

Gümrük İdaresi, tarafların ithalat/ihracat sırasında ürünlerin özelliklerine ilişkin yaptıkları bildirimlerdeki çelişkiler veya uyumsuzlukları denetlemektedir. Bu durum kimi zaman şirketleri ve Gümrük İdaresi’ni karşı karşıya getirir. Moroğlu Arseven müvekkillerine Gümrük İdaresi ile ortaya çıkan uyuşmazlıklarda destek verir, gümrük ile ilgili yükümlülüklerine, cezalara veya idari kararlara karşı itiraz etmelerinde yardımcı olur.

İLGİLİ AVUKATLAR