20 Nisan 2020 tarih ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergisi oranları 21 Nisan 2020 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Karar’ın ekinde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

21 Nisan 2020 tarih ve 31106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.