İçeriğe Geç

Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO), Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) ve uluslararası ticaret düzenlemelerinin amacı; ticaretin mümkün olduğunca sorunsuz, öngörülebilir ve serbest biçimde yürütülmesini güvence altına almak ve ticaret engellerinin aşılmasını sağlamaktır. Uluslararası ticaret uygulamada, çatışan menfaatleri, karmaşık yasal düzenlemeleri, usul ve istisnaları içerir.

Moroğlu Arseven, uluslararası ticaret kapsamında ortaya çıkan sorunlara yönelik danışmanlık verir. Müvekkillerin küresel ticari faaliyetleri esnasında elde ettikleri avantajları değerlendirebilmelerini ve riskleri en aza indirmelerini hedeflemektedir. Danışmanlık kapsamında; piyasaya erişim, ticari uyuşmazlık çözüm yolları, ihracat kontrolleri, yaptırımlar, yasa koyucu makamlarla sürdürülen ilişkiler, iletişimin geliştirilmesi ve uluslararası sözleşmelerden doğan ticaret politikası konuları yer alır.

Moroğlu Arseven; yeniden kullanılan, yenilenmiş ve sıkı şekilde düzenleme altına alınmış ürünler ve TRIPS Anlaşması’ndan doğan karmaşık sorunlar konusunda uzmandır. Bu sayede; müvekkiller ürünlerine ilişkin ithalat/ihracat düzenlemeleri hakkında doğru yönlendirilir. Danışmanlık kapsamında; gümrük işlemleri, gümrük sınıflandırması, el koyma ve soruşturmalar sırasında devlet organlarına karşı alınacak tavrı belirleme yer almaktadır. Üreticilerin, distribütörlerin, ihracatçıların, ithalatçıların ve bunların vekillerinin gerek hammaddelere gerekse de nihai ürünlere yönelik gümrüğe ilişkin karşılaştıkları sorunlar da danışmanlık kapsamına girer.

Ticaret uyuşmazlıkları

Moroğlu Arseven, uluslararası ticaret kapsamındaki uyuşmazlık çözümü usullerine yönelik hazırlığın ve bunların yönetilmesinin her aşamasında müvekkillere destek sağlar. Bugüne kadar, davacılar, davalılar ve ilgili üçüncü taraflar olmak üzere farklı konumlardaki müvekkillere danışmanlık yapılmıştır.

Müvekkilleriyle yakın plan çalışmayı tercih eden Moroğlu Arseven, bununla, somut olaya uygulanabilir ticaret düzenlemelerinin anlaşılması, yasalarla uyumluluğun tedbir amaçlı olarak denetlenmesi, uyuşmazlıkları daha ortaya çıkmadan çözmek için faydacı stratejilerin oluşturulmasını hedefler. Bundan; CISG kapsamında doğan uyuşmazlıklara taraf veya anti-damping, ek gümrük vergisi veya koruma önlemleri uygulamalarına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında olan müvekkiller yararlanır.

Moroğlu Arseven, mevzuatın geliştirilmesi ve değiştirilmesine ilişkin idari süreçlerde aktif olarak görev alır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne sık sık görüş bildirir.

İLGİLİ AVUKATLAR