“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” (“Karar”), 10 Temmuz 2015 tarihinde 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar, Türkiye’de beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlarının oluşturulması, ilan edilmesi ve değiştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. Karar, 30 Haziran 2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ı ilga etmiştir.

Bu Karar’a istinaden yeni bir tebliğ çıkarılması beklenmektedir. Karar çerçevesinde yeni bir tebliğ yayımlanıncaya kadar, eski Karara istinaden çıkartılmış Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) Karar ile çelişmeyen hükümleri, uygulanacaktır.

Karar’ın beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin esas ve usullere ilişkin getirdiği düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Yıllık Avro Değerinin Belirlenmesi: Fiyat Değerlendirme Komisyonu, her yılın Ocak ayının ilk beş iş günü içerisinde toplanmak suretiyle beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Avro’nun değerini belirleyecektir (Madde 2(2)). 1 Avro’nun değeri bir önceki yılın Resmi Gazete’de ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin %70’i olarak belirlenecektir.
  • Referans Fiyatların Takibi: İlgili ürünlerin referans fiyatlarının takibinden ve Sağlık Bakanlığı’na beyan edilmesinden firmalar sorumludur (Madde 2(1)). Sağlık Bakanlığı, referans fiyat takibinde bulunmayacak olup gerekli gördüğü durumlarda beyan edilen referans fiyatların kontrolünü yapma takdir yetkisini haizdir.
  • Referans Fiyat Değişimleri: Firmalar, referansa bağlı ürünlerde referans fiyat değişikliğine ilişkin bildirimleri altı ayda bir beyan etmekle yükümlüdür (Madde 5). Firmaların referansa bağlı fiyat düşüşlerinin bildirilmesine ilişkin sorumluluğu devam etmektedir.
  • Kâr Oranları: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 73 çerçevesinde alternatif geri ödeme modelleri kullanılarak yapılacak alımlara konu ilaçlara Karar Madde 6’da belirtilen depocu ve eczacı kâr oranları uygulanmayacaktır. Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Karar hükümlerine bağlı kalmaksızın ilaç fiyatlarını ve/veya kâr oranlarını farklılaştırarak belirleyebilecektir.
  • Fiyat Değişimlerinin İlan Edilmesi: Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler her Cuma günü (Cuma gününün resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü) ilan olunacak olup, listenin uygulanmasına ise takip eden ilk Salı günü başlanacaktır. Fiyat listesinde yapılacak isteğe bağlı düşüşler ilan edildiği tarihten altmış gün sonra geçerli olacaktır.
  • Geçiş Süreci: 31 Aralık 2015 tarihine kadar beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Avro değeri, Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından Karar’ın yayım tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde ilan edilecektir (Geçici Madde 1). Buna bağlı olarak, Fiyat Değerlendirme Komisyonu beşeri tıbbi ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Avro değerinin 2,0787 TL olması yönünde karar alınmıştır.

Bu linke tıklayarak yeni Karar’ın tam metnine ulaşabilirsiniz