İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 02: 15 Temmuz 2015

2015-2018 Dönemini Kapsayan Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı Yayımlandı

12 Ağu 2015

Yüksek Planlama Kurulu (“YPK”), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (“KOSGEB”) tarafından hazırlanan 2015-2018 dönemini kapsayan Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı (“Eylem Planı”) kabul etti. YPK’nın ilgili kararı 1 Temmuz 2015 tarih ve 29403 […]

Daha fazla göster

Yargıtay Paris Sözleşmesi’ne Üye Ülke Vatandaşlarını Sınai Haklara Dayalı Davalarda Yabancılık Teminatından Muaf Tutulması Gerektiğine Karar Verdi

5 Ağu 2015

Yakın zamanda gerekçeli kararı yayımlanan bir hukuk davasında (2007/6321 E, and 2008/8591 K), Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Amerikan vatandaşı davacının, yabancı davacıların ödemesi gereken yabancılık teminatını ödemesi gerekmediği yönünde karar vermiştir. Yargıtay’a göre, Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi’ne […]

Daha fazla göster

Belediye Malları Üzerindeki Haciz İşlemlerini Sınırlayan Bazı Düzenlemeler Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

29 Tem 2015

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde yapılan son değişiklikler ile Geçici Madde 8, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 2014 yılının sonlarına doğru yürürlüğe giren değişiklikler, belediyelerin malvarlıkları üzerine haciz konulmasına ilişkin sınırlamalar öngörmekteydi. Anayasa Mahkemesi, kişilerin alacaklarına kavuşmasını engellediği […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki İki Maddeyi Anayasa’ya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptal Etti

22 Tem 2015

Anayasa Mahkemesi’nin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (“Elektrik Piyasası Kanunu”) Geçici Madde 8 ve Geçici Madde 14’ü iptal ettiği kararının gerekçeli tam metni yayımlanmıştır. Söz konusu maddeler Anayasa Mahkemesi’nin 22 Mayıs 2014 tarihli (2013/65 E., 2014/93 K.) kararıyla iptal […]

Daha fazla göster

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

15 Tem 2015

Yeni “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yürürlüğe girdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihli (29405 sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik aynı konu hakkındaki eski yönetmeliği […]

Daha fazla göster