İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 79: 21 Haziran 2019

Anayasa Mahkemesi: Kurumlar Vergisi Matrahını Etkileyecek Nitelikteki Düzenlemenin Vergiyi Doğuran Olay Henüz Gerçekleşmeden Yürürlüğe Girmesi, Anayasa’ya Aykırı Değildir

21 Haz 2019

Anayasa Mahkemesi, Kocaeli 1. Vergi Mahkemesi’nin yaptığı başvuru üzerine, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“6728 sayılı Kanun”) 76. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “…2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Tebligatın Usulüne Uygun Şekilde Yapılmaması Gözetilmeden Temyiz Talebinin Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

21 Haz 2019

Anayasa Mahkemesi, davalıya (“Başvurucu”) tebligatın usulüne uygun şekilde yapılmadığı gözetilmeksizin, davalı hakkında verilen kararın kesinleştiğinden bahisle temyiz talebinin reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Karara konu olayda Başvurucu, bir hastanede başhekim olarak görev yapmıştır. Başvurucu, hastane tarafından […]

Daha fazla göster

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Biyolojik ve İmmünolojik Ürünlerin İthalatına İlişkin Duyuru Yayımladı

21 Haz 2019

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”); 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kan ürünlerinin, kan ürünü içeren beşerî tıbbi ürünlerin ve immünolojik ürünlerin ithalatı başvurularında “kamuda e-dönüşüm” çalışmaları kapsamında “elektronik başvuru” olarak sunulması gereken bilgi ve belgeleri açıklayan duyuruyu […]

Daha fazla göster

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne İlişkin Sorunlara Çözüm Bulmak Amacıyla Bir Taslak Yayımlandı

21 Haz 2019

5 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerinin tatbik edilmesinde karşılaşılan sorunlar ve güncel ihtiyaçların ortaya çıkması sebebi ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasına yönelik yönetmelik taslağı (“Taslak”) hazırlandı. Taslak, […]

Daha fazla göster

Yargıtay’dan, İşçinin Savunması Alınmadan İş Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

21 Haz 2019

Yargıtay, verdiği içtihadı birleştirme kararı ile işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin aldığı sağlık raporları nedeniyle feshedilmesi durumunda, işçinin savunmasının alınmasına gerek olmadığına hükmetti. 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 25. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; işçinin sağlık nedenleriyle […]

Daha fazla göster

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi 1 Eylül 2019 İtibariyle Uygulamaya Giriyor

21 Haz 2019

1 Eylül 2019 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“Sistem”) fiziki/sanal kartlar ya da ödeme gerçekleştirilmesine yarayan fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamalar (“Ödeme Kabul Eden Araçlar”) kullanılarak, Finans kuruluşları ya da ödeme […]

Daha fazla göster