17 Nisan 2020 tarih ve 2422 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (“Karar”) ile birlikte, 20 Aralık 1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listedeki “Yağlı Tohum ve Meyveler; Muhtelif Tane, Tohum ve Meyveler; Sanayide veya Tıpta Kullanılan Bitkiler; Saman ve Kaba Yem” başlıklı 12. fasıla ilişkin tablonun altında yer alan (8) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  • Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %9 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %9) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %13 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanır.

Ayrıca 20 Aralık 1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararın eki I sayılı listedeki

  • “Lak; Sakız, Reçine ve Diğer Bitkisel Özsu ve Hülasalar” başlıklı 13. fasıla ilişkin ve
  • “Hayvansal veya Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Bunların Parçalanma Ürünleri; Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvansal veya Bitkisel Mumlar” başlıklı 15. fasıla ilişkin

tabloların altında yer alan (1) numaralı dipnot da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  • Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %18 (Kosova için %0) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır.

18 Nisan 2020 tarih ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.