Derecelendirme işlemlerinin bağımsız ve tarafsız olarak yapılabilmesi amacıyla derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine dair yönetmelik değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler ile genel olarak piyasada kabul görme, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye temsilciliklerine tanınan muafiyetler, yetkilendirilen derecelendirme kuruluşlarının kullandığı değerlendirme metodolojileri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ile risk merkezine bildirim konularına ilişkin yeni düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda, Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 20 Ocak 2016 tarihli ve 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’nde yapılan bazı önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Kredibilite ve güvenilirlik anlamında derecelendirme kuruluşları için ölçüm teşkil eden, piyasada kabul görmeye ilişkin değerlendirme usul ve esasları detaylı olarak belirlenmiştir.
  • Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarında aranan özellikler arasına, kredi değerliliğinin belirlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu veya yurt dışındaki ilgili bankacılık otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş olma ve Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan, meslek ilkeleri, mesleki yeterlilik ve bilhassa potansiyel çıkar çatışmalarının önüne geçebilmek bakımından bağımsızlık kriterlerine uygun olma şartları da eklenmiştir.
  •  Yetkilendirilecek uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye temsilciliklerine, diğer derecelendirme kuruluşları için öngörülen bazı yükümlülüklere ilişkin BDDK tarafından muafiyet tanınabilmesi hali kaldırılmıştır.
  • Yetki başvurusu sırasında gerekli olan bilgi ve belgeler yeniden düzenlenmiştir.
  • Yetkilendirilen derecelendirme kuruluşlarının kullandığı değerlendirme metodolojilerinin geriye dönük olacak şekilde asgari olarak yılda bir kez yapılması şartıyla, içsel olarak veya konusunda yetkin danışmanlık şirketleri veya akademisyenler tarafından doğrulama testine tabi tutulması ve onaylanması gerektiği düzenlenmiştir.
  •  Yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından kamuya açıklanması gereken bilgilerin kapsamı genişletilmiş olup karşı tarafın ücretlendirilmesi ve kuruluşun etik ilkelerine dair bilgiler de kapsam dahiline alınmıştır.
  • Yetkili bir derecelendirme kuruluşu hangi ilişkiye dayanırsa dayansın başka bir derecelendirme kuruluşunun verdiği notu kendi verdiği not olarak veya bu izlenimi yaratacak şekilde açıklayamayacaktır.
  • Risk merkezine bildirim kurumu oluşturulmuştur. Buna göre yetkili derecelendirme kuruluşları, derecelendirme notlarına ilişkin bilgileri (ve BDDK’nın belirleyeceği diğer bilgileri) bankaların paylaşımına açmak üzere risk merkezine raporlayacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.