İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 15: 3 Şubat 2016

Anayasa Mahkemesi Türk Patent Enstitüsü’nün Marka Başvurularında Gerçekleştirdiği Re’sen Benzerlik İncelemesinin Anayasa’ya Uygunluğunu Değerlendirdi

12 Nis 2016

Anayasa Mahkemesi, yakın zamanda, Türk Patent Enstitüsü’nün (“TPE”) re’sen benzerlik incelemesi yapmasına olanak veren 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (“Marka KHK”) 7/1(b) Maddesinin Anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonucunda, aynı veya ayırt edilemeyecek […]

Daha fazla göster

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankaların Karşılıksız Çek Halinde Ödemesi Gereken Miktarı Değiştirdi

6 Nis 2016

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ’de (Sayı: 2010/2) (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”), […]

Daha fazla göster

Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan 2016 Yılı Programı Yayımlandı

29 Mar 2016

Yüksek Planlama Kurulu’nun 2016 Yılı Programı (“Program”) yayımlanmıştır. Program dünya çapındaki ekonomik gelişmeleri göz önünde tutarak Türk ekonomisindeki ilerlemeleri ve belirlenen hedefleri içermektedir. Program kapsamında, hukuk sistemi de ele alınmakta ve isabetli kararlar verilmesinin ve yargılama sürelerinin kısaltılmasının önemi […]

Daha fazla göster

Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği Yayımlandı

22 Mar 2016

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Yönetmelik, vergi müfettişlerinin ve vergi müfettiş yardımcılarının mesleki yetkinliklerinin objektif bir şekilde değerlendirilebilmesi için performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasını öngörmekte ve bu sistemin […]

Daha fazla göster

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Basel III Uzlaşısı’na Entegrasyonu Çalışmaları Çerçevesindeki İkincil Mevzuat Değişiklikleri Devam Ediyor

1 Mar 2016

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından; bankaların iç sistemleri, sermaye yeterlilikleri, likidite karşılama oranları, öz kaynakları, kredi riski azaltım teknikleri ve risk yönetimi ile finansal tablolara ilişkin kamuya yapılacak olan açıklamalarla ilgili yönetmelik ve tebliğlerde değişikliğe gidilmiştir. Daha […]

Daha fazla göster

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik

24 Şub 2016

Derecelendirme işlemlerinin bağımsız ve tarafsız olarak yapılabilmesi amacıyla derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine dair yönetmelik değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler ile genel olarak piyasada kabul görme, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye temsilciliklerine tanınan muafiyetler, yetkilendirilen derecelendirme kuruluşlarının kullandığı değerlendirme metodolojileri ve […]

Daha fazla göster

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin Teminine İlişkin Kamu İhalelerinde Uygulanacak Esaslar Yürürlüğe Girdi

17 Şub 2016

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kamu İhale Kanunu”) 3. maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar (“Esaslar”), Bakanlar Kurulu tarafından 14 Aralık 2015 tarihli ve 2015/8327 sayılı Kararname’nin ekinde kararlaştırılmıştır. Söz […]

Daha fazla göster

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

10 Şub 2016

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2016 tarihli ve 29598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile sigorta hakemlerinde aranacak deneyim şartının belirlenmesine dönük esaslar düzenlendi ve sigorta […]

Daha fazla göster