26 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar (“Karar”), Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (“Fon”) karşılanmasını amaçlamaktadır. Para – Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 12 Ağustos 2015 tarihli ve 2015/15 sayılı Kararı ise (“Değişiklik Kararı”), önceki Karar’ın kapsamını genişleterek tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderlerine ilişkin bir hükme yer vermektedir.

Karar’da Karar kapsamındaki desteklerden Türkiye’de yerleşik;

  • şbirliği kuruluşları
  • Eğitim kurumları
  • Sağlık kuruluşları
  • Sağlık turizmi şirketleri
  • Bilişim şirketleri
  • Film şirketleri ve
  • Yönetim danışmanlığı şirketlerinin

yararlandırılabileceği belirtilmiştir.

Değişiklik Kararı, önceki Karar’ın 7. Maddesini değiştirmiştir. Önceki Karar çerçevesinde, tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilen hastaların ulaşım giderlerine ilişkin bir düzenleme yer almamaktaydı. Yapılan değişiklik uyarınca; Ekonomi Bakanlığı ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

  • Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları ödenir;
  • Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı ödenir.

Değişiklik Kararı, Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 19 Ağustos 2015’te yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kararı metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.