Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve ulusal meslek standartlarına ilişkin düzenlemeler içeren iki tebliğ 20 Ağustos 2015 tarihli 29451 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2015/12 numaralı Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile (“2015/12 numaralı Tebliğ“) yedi yeni meslek standardının yürürlüğe konulması amaçlanırken, 2015/13 numaralı Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“2015/13 numaralı Tebliğ“) ile daha önce 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’in düzenlediği altı meslek standardında değişiklik yapılmıştır.

2015/12 numaralı Tebliğ’in eklerinde aşağıdaki mesleklere ilişkin standartlar düzenlenmiştir:

 • Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi (Seviye 4)
 • Sıcak Su Kazanı Operatörü (Seviye 3)
 • Buhar Kazanı Operatörü (Seviye 4)
 • Kızgın Yağ Kazanı Operatörü (Seviye 4)
 • Foto Muhabiri (Seviye 5 ve 6)
 • Muhabir (Seviye 5)
 • Uzman Muhabir (Seviye 6)

2015/13 numaralı Tebliğ’in eklerinde aşağıdaki mesleklere ilişkin standartlarda değişiklik yapılmıştır:

 • Oda Temizleme Görevlisi (Seviye 2)
 • Kat Sorumlusu (Seviye 3)
 • Genel Alan Temizleme Görevlisi (Seviye 2)
 • Genel Alan Sorumlusu (Seviye 3)
 • Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye 4 ve 5)

Ulusal Meslek Standartları düzenlemeleri kapsamında genel olarak meslek profili; meslek tanımı; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme olmak üzere üç ana başlığa yer verilmektedir.

Bu doğrultuda çalışma ortamı, kullanılan ekipman ve mesleğe ilişkin yapılması gereken sağlık kontrolleri ve eğitimler gibi varsa diğer gereksinimler belirlenmektedir. Düzenlemeye konu mesleklere mensup kişiler bakımından ise, görev tanımları, başarı ölçütleri ve bu kişilerin sahip olmaları öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışlara dair standartlar açıklanmaktadır.

Tebliğler uyarınca, düzenlemeye konu meslekler kapsamında belgelendirme amacı ile yapılacak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yine belirlenen bu standartlara göre yapılması öngörülmektedir.

2015/12 numaralı Tebliğ ile 2015/13 numaralı Tebliğ ve eklerine bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.