Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla ödenecek olan, taşınmazlara ilişkin yıllık emlak vergisinin %10’u oranında bir katkı payı öngörmektedir. Yönetmelik başlıca katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsili ile söz konusu katkı payının aktarılması ve kullanılması hususlarını düzenlemektedir. 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (önceki) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik’i yürürlükten kaldıran Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 22 Ağustos 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında başlıca Katkı Payının Tarh, Tahakkuk ve Tahsili,

Katkı Payı Hesabı,Katkı Payının Kullanımı, konuları düzenlenmektedir.

Yönetmelik metninin tümüne bu linkten ulaşabilirsiniz.