İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven müvekkillerine iş ilişkilerinin değerlendirilmesi, yapılandırılması, korunması, yeniden müzakere edilmesi ve feshedilmesine yönelik danışmanlık verir. Moroğlu Arseven’in bu alandaki bilgi birikimi; müşterilere ve hizmet sağlayıcılarına kalıcı ilişkiler kurabilme ve anlaşmazlıkları çözebilmeleri için destek sağlar.

Danışmanlık, hizmet ve dış kaynak kullanımı sözleşmeleri, işletmelerin günlük işlemleri ve kârlılıkları açısından son derece önemlidir. Öyle ki bu sözleşmeler şirketlerin temel faaliyetlerine odaklanmaları, yeni beceriler ve uzmanlıklar elde etmeleri, masraf ve riskleri en aza indirmelerinde önemli rol oynarlar. Sözleşmelerle gelen düzenlemeler, işletmelerin işleyişlerinde ciddi değişikliklere neden olabilmektedir. Bu nedenle Moroğlu Arseven, çalışmaların aksamaması için değişikliklerin yumuşak geçişlerle yapılmasına özen gösterir.

Moroğlu Arseven’in bu alanda verdiği danışmanlık ana hatlarıyla aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Müzakere stratejilerinin belirlenmesi, karmaşık müzakere süreçlerinde destek sağlanması, sözleşmelerin hazırlanması, tehlike arz eden unsurlara odaklanarak riskli sözleşmelerin incelenmesi, müvekkillerin sözleşmelere ilişkin yaklaşımlarının veya sözleşme modellerinin yerel düzenlemelerle uyumlu hâle getirilmesi. Müvekkillere, sözleşmelere ait büyük portföylerin yönetimi ve Türkiye’de uygulanabilir hâle getirilmeleri açısından da katkı sağlanmaktadır.

Müvekkiller, işletme yapılarının planlanması ve oluşturulması aşamalarında Moroğlu Arseven’den destek alırlar. Bu esnada, yapılan değişikliklerin işletmedeki işleri aksatmadan sisteme dâhil edilmesine yönelik akılcı önerilerden yararlanırlar. Ayrıca, risk değerlendirmeleri ve müzakere konularında da Moroğlu Arseven, müvekkillerin yanındadır.

Moroğlu Arseven, uyuşmazlık çözümü ve fesih gibi durumlarda, müvekkilin işletmesi ve faaliyet gösterdiği sektörün koşullarını da göz önüne alarak; tedarikçiler, distribütörler ve müşteriler gibi muhataplara yönelik ‘standart şablon sözleşmeler’ hazırlar.

Dış kaynak kullanımı sözleşmeleri; iş süreçleri, tedarik etme, idari departmanların görevleri, tesis yönetimi, lojistik ve depolama, bilişim teknolojileri ve mali hizmetler, destek ve hizmet merkezleri gibi alanları düzenler. Moroğlu Arseven bu alandaki, coğrafi optimizasyon, hizmet olarak yazılım (=Saas, Software as a Service) entegrasyonu, çok kaynaklı ortamlar ve harmanlanmış öğrenme gibi çeşitli servis tanımlama alanlarında son derece deneyim sahibidir.

İLGİLİ AVUKATLAR