Türkiye, e-ticaret faaliyetleri için zorunlu merkezi kayıt sistemine geçiyor. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında e-ticaret faaliyeti gösteren hizmet sağlayıcılar, başkalarına elektronik ticaret yapmaları için ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar ve Türkiye’de e- ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik aracı hizmet sağlayıcıları üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcılar, yeni düzenleme ile birlikte elektronik ticaret bilgi sistemine kayıt olmak zorundalar.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 11 Ağustos 2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ uyarınca, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (“ETBİS”) kayıt yükümlülüğü altında olan sağlayıcılar şunlardır:

 • Kendi oluşturdukları elektronik ticaret ortamında işlem yapan hizmet sağlayıcılar
 • Aracı hizmet sağlayıcılar
 • Türkiye’de yerleşik olup yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.

ETBİS’e kayıt işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki belge ve bilgiler gerekmektedir:

 • MERSİS numarası (tüzel kişiler için)
 • TC kimlik numarası (gerçek kişiler için)
 • Vergi kimlik numarası
 • Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde kullanılan mobil uygulama ve alan adı
 • KEP adresi
 • Faaliyette bulunulan elektronik ticaret türünün açıklaması
 • Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetlerin açıklaması
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri
 • Satışa sunulan ikinci el mallar varsa bunların türü

Sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim her yıl Mart ayı sonuna kadar yapılacaktır.

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri veya e-ticaret faaliyetlerinin sona erdiğini değişiklik veya sona erme tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirecektir.

Aşağıda sayılan teşebbüsler, internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirecektir:

 • Ödeme ve elektronik para kuruluşları
 • Bankalar
 • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
 • Kargo ve lojistik işletmecileri
 • Elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., 13 özel ve kamusal Türk bankasının Türkiye’de kredi ve banka kartlarına ilişkin ortak sorunları çözüme kavuşturmak ve bu konuda kurallar ve standartlar geliştirmek için kurduğu bir ortaklıktır. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal POS bilgileri, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilecektir.

Geçici Madde 1 uyarınca 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle aktif olan hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar 31 Aralık 2017 tarihine kadar ETBİS’e kayıt olmak ve Tebliğ altında belirlenen bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları gibi aylık anonim istatistiki bilgi verme zorunluluğu olan diğer aktörler ise bu yükümlülüklerini 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yerine getirir.

Daha fazla bilgi için Bakanlığın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Tebliğin tam metnine ise bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.