İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 52: 28 Eylül 2017

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

23 Kas 2017

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”), Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde kendi adına denetim faaliyetleri yürütenler, sürekli eğitim süreleri, denetim sözleşmelerinin ve raporlarının süreleri ve denetim sözleşmelerinin feshi ile ilgili önemli değişiklikler yapmıştır. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Daha fazla göster

Savunma, Güvenlik ve İstihbarat ile İlgili İhalelerin Gizlilik Esasları Belirlendi

16 Kas 2017

Türkiye; savunma, güvenlik, istihbarat ve ilgili bakanlığın gizlilik içerisinde yürütülmesine karar vereceği diğer işlere ilişkin ihalelere uygulanacak gizlilik esaslarını belirlemiştir. İdari birimler, bu kararname uyarınca artık ihaleleri pazarlık usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya doğrudan temin yolu ile […]

Daha fazla göster

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Uluslararası İlaç Denetim Birliği Üyeliğine Kabul Edildi

9 Kas 2017

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (“TİTCK”) Uluslararası İlaç Denetim Birliği’ne (“PIC/S”) üyeliği kabul edilmiştir. Uluslararası İlaç Denetim Birliği 1995 yılında İlaç Denetim Konvansiyonu (“PIC”) bünyesinde kurulmuş olup beşeri tıbbi ürünler alanında GMP olarak bilinen İyi Üretim Uygulamaları denetim […]

Daha fazla göster

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (CMR) Elektronik Taşıma Belgesi ile ilgili Ek Protokol İhtirazi Kayıt ile Kabul Edildi

2 Kas 2017

Bakanlar Kurulu, 2017/10619 sayılı ve 17 Temmuz 2017 tarihli kararı ile verilerin elektronik olarak kaydedilmesi için kullanılan yöntemler ile isteğe bağlı olarak taşıma belgesi düzenlenmesini kolaylaştıran Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (“CMR”) Elektronik Taşıma Belgesi ile ilgili […]

Daha fazla göster

Yeraltı Maden İşçilerinin Fazla Çalışmasına ilişkin Kurallar ve Sınırlamalar Güncellendi

26 Eki 2017

Türkiye yeraltı maden işçilerinin çalışma saatlerinin kısıtlanmasının yanı sıra, işçilerin fazla çalışmaya ilişkin onaylarının alınması ve iptaline ilişkin kurallarda çeşitli güncellemeler yaptı. Başlıca değişiklikler ve bunlara ilişkin açıklamalar şu şekildedir: Fazla çalışma için çalışandan her yıl Ocak ayında onay […]

Daha fazla göster

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamı Halinde Verilecek Sigorta Prim Desteğine İlişkin Esas ve Usuller Belirlendi

5 Eki 2017

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu çerçevede sigorta primi desteğinden yararlanılacak sigortalıda aşağıdaki şartların birlikte bulunması gerekmektedir. İşe başladığı tarihten […]

Daha fazla göster

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ile Birlikte Türkiye’de E-Ticaret Faaliyetlerinin Takibine Yönelik Yeni Bir Sayfa Açılıyor

28 Eyl 2017

Türkiye, e-ticaret faaliyetleri için zorunlu merkezi kayıt sistemine geçiyor. Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında e-ticaret faaliyeti gösteren hizmet sağlayıcılar, başkalarına elektronik ticaret yapmaları için ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar ve Türkiye’de e- ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik […]

Daha fazla göster